Reklamacije i povrati

REKLAMACIJE I POVRATI - RASKID UGOVORA

 Vjerujemo da ste pročitali naše Opće uvjete i pravila poslovanja kako bi dobili kompletnu informaciju o našim uvjetima i pravila poslovanja Singuli-a i Vas kao korisnika. Također, nadamo se i vjerujemo da ste pročitali na našoj stranici uvjete i pravila servisiranja uređaja pod izbornikom Informacije > Servis.

 NEM-OGUĆNOST ISPORUKE NARUDŽBE

Ukoliko se dogodi nemogućnost isporuke naručenih proizvoda, korisniku će se ponuditi proizvod jednak, ili sličnih karakteristika i cijene. Ukoliko korisnik ne prihvati ponudu od strane Singuli d.o.o.-a, Singuli d.o.o. se obvezuje izvršiti povrat plaćenih sredstava u najkraćem mogućem roku, a najkasnije 14 dana od dana zaprimanja obavijesti o raskidu u govora o kupoprodaji. Povrat uplaćenih sredstava se vrši na račun korisnika sa kojega su sredstva uplaćena i na način kako su uplaćena.

 POSTUPAK SERVISIRANJA PROIZVODA

Na našoj internet stranici možete pronaći postupak servisiranja uređaja u jamstvu i u van jamstvu te kako i na koji način nam možete poslati uređaj, koje proizvode servisiramo te kakvo je stanje naloga vašeg uređaja na servisu.

 BESPLATNA DOSTAVA NEISPRAVNOG UREĐAJA U JAMSTVENOM ROKU

Ukoliko je Vaše nezadovoljstvo vezano sa neispravnim uređajem, osigurali smo besplatnu dostavu od Vas do servisa i od servisa do Vas za servisiranje uređaja u jamstvu. Svakako Vas ljubazno molimo da pročitate na našoj Internet stranici singuli.hr odjeljak „servisa“.

 Ukoliko prilikom preuzimanja uređaja primijetite da je uređaj neispravan ili ukoliko jednostavno niste zadovoljni sa njime, molimo Vas da nas prije svega svakako kontaktirate kako bi Vam mogli izaći ususret i riješiti problem ili Vaše nezadovoljstvo.

 Ukoliko je Vaše nezadovoljstvo vezano uz oštećenje proizvoda ili pošiljke u transportu i ukoliko su oštećenja vidljiva pri preuzimanju molimo vas da pošiljku ne preuzimate ali ukoliko navedeno utvrdite nakon otvaranja pošiljke, molimo vas sačuvajte ambalažu kako ste pošiljku dobili. Kontaktirajte nas kako bi riješili problem koji je nastao.

 TRGOVAC DUŽAN VRATITI UPLAĆENI IZNOS

Trgovac je dužan, u roku od 14 dana od dana primitka vraćenog proizvoda i nakon primitka pisane obavijesti, vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač do trenutka raskida platio na temelju ugovora služeći se istim sredstvima plaćanja kojima se koristio potrošač prilikom plaćanja.

Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

 POVRAT ROBE OD STRANE KORISNIKA

Korisnik prema Zakonu o zaštiti potrošača članak 77. mora izvršiti povrat robe bez odgađanja u roku od 14 dana od kada je trgovca obavijestio o svojoj odluci da raskida ugovor, te samim time snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Ukoliko ne možete sami organizirati prijevoz, molimo Vas kontaktirajte nas.

 PAKIRANJE PROIZVODA S RAZLOGOM POVRATA

Na našoj Internet stranici nalaze se pravila i načini pakiranja pošiljke kako bi izbjegli oštećenja prilikom transporta na nalaze se na linku Savjeti za pakiranje paketa te također link za Savjete za pravilno adresiranje pošiljke, što također možete naći na stranici singuli.hr u meniju Servis > Prijava kvara > te odabir odgovarajućeg savjeta.

Molimo Vas da zapakirate proizvod u njegovu originalnu ambalažu kako bi izbjegli oštećenja na proizvodu prilikom dostave. Ukoliko je proizvod potrebno zapakirati u specifičnu ambalažu kao što su stiropor i folija, potrebno je učvrstiti dijelove ambalaže kako bi se zaštitio proizvod.

 STANJE PROIZVODA ZA POVRAT

Proizvodi koje nam želite vratiti mora biti u dobrom stanju, neotvoreni, nekorišteni i u originalnoj ambalaži. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije, te ukoliko se isti ne dostavi, smatra se da niste ispunili svoju obavezu povrata robe, a samim time nismo dužni izvršiti povrat plaćenih sredstava u cijelosti.

 Prema članku 77. stavka 5. Zakona o zaštiti potrošača, korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koji je rezultat rukovanja naručenim i kupljenim proizvodom, osim onoga za koji je bilo potrebno utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda što je utvrđeno kao obveza korisnika u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana. Želimo Vas obavijestiti kao korisnika da će Singuli d.o.o. umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda u odnosu na oštećenje ambalaže i u odnosnu na oštećenje proizvoda koje nije uzrokovano provjerom funkcionalnosti proizvoda utvrđivati za svaki vraćeni proizvod pojedinačno te će o tome se obavijestiti korisnika nakon primitka vraćenog proizvoda ukoliko postoji potreba za naknadom.

 ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

U slučaju nedostatka proizvoda Singuli d.o.o. snosi odgovornost za te nedostatke u zakonski predviđenim rokovima koja će se rješavati prema Zakonu o obveznim odnosima, odnosno članicama 400-422.

 Singuli d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na korisnika, bez obzira da li mu je bilo poznato, također Singuli d.o.o. odgovara za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

 Materijalni nedostatak postoji:

 1. ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
 2. ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
 3. ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
 4. kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
 5. ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.).
 6. ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
 7. ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

 Ukoliko je korisnik na temelju izjava proizvođača ili drugih tijela očekivao ili saznao za postajanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Singuli d.o.o. nije znao niti trebao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku korisnika da sklopi ugovor.

 Također, Singuli d.o.o. ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati korisniku ili mu nisu mogli ostati nepoznati kao niti za one koje je korisnik mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

 Korisnik je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na korisnika. Kad se nakon primitka stvari od strane korisnika pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, korisnik je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

 Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari. Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana slanja obavijesti prodavatelju, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje. 

 Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima prema izboru potrošača:

 1. uklanjanje nedostatka,
 2. predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
 3. sniženje cijene

 Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

 Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad kupac zbog zakašnjenja prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

 Ako prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga kupac može održati ako bez odgađanja izjavi prodavatelju da ugovor održava na snazi.

Kada je kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima. 

 Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Paketi mogu uključivati razne zaštitne materijale za sprječavanje loma (papir, stiropor, spužva i/ili slično). Kupac je dužan proizvod koji vraća vratiti kompletan, u stanju u kojem mu je dostavljen i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena), sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom

 Povrat proizvoda potrebno je dostaviti na adresu:
Singuli d.o.o.
Primorska 3
1000 Zagreb

 Ukoliko će Vam biti potrebna podrška ili želite jednostavno navedeno učiniti na drugačiji način, svakako nam možete poslati e-mail na singuli@singuli.hr, nazvati nas na telefon 072 700 707*, ili nas posjetiti u nekoj od naših poslovnica.

*cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.

 Proizvod kojim ste nezadovoljni možete zamijeniti za novi ili vratiti uz povrat novca i to unutar 14 dana od primitka proizvoda na Vašu adresu. Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije potrošač može, ne navodeći za to razlog, jednostrano raskinuti u roku od 14 (četrnaest) dana sukladno članku 72. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14).

 Iznimka od ovakvog ovlaštenja su proizvodi za koje čl. 79 Zakona o Zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora. Preporučamo da pročitate opis proizvoda prije narudžbe odnosno kada se otvori klikom na proizvod.

Poslat ćemo Vam potvrdu da smo zaprimili Vaše nezadovoljstvo i obavijestiti Vas o rješenju istog odnosno, može li se proizvod zamijeniti novim proizvodom, može li se vratiti novac za proizvod ili je proizvod jednostavno potrebno poslati u servis.

 U slučaju raskida ugovora, kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu neoštećen i sa svim dijelovima, ambalažom, uputama, jamstvom i poslati pisanu obavijesti trgovcu o raskidu ugovora na email ili poštom.

 Bilo da se radi u slučaju da ćemo Vam proizvod zamijeniti novim ili Vam vratiti Vaš novac, svakako trebamo organizirati dostavnu službu koja prikuplja proizvod i vraća ga k nama o čemu ćemo Vas svakako obavijestiti zajedno sa informacijom rješenja Vašeg nezadovoljstva. Pokušat ćemo sve odraditi u što kraćem roku, odnosno unutar 2-3 radna dana, a najkasnije do 14 dana. U suprotnom nas svakako molimo nazovite na broj telefona 072 700 707 ili nam pošaljite e-mail na adresu singuli@singuli.hr

 Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Obavijest o raskidu ugovora se šalje na adresu Singuli d.o.o., Primorska 3, 10 000 Zagreb, Hrvatska ili na mail singuli@singuli.hr ili jednostavnim popunjavanjem obrazca na našoj web stranici Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Pismene reklamacije možete poslati na Singuli d.o.o., Primorska 3, 10 000 Zagreb, Hrvatska ili na mail singuli@singuli.hr

 Reklamacije i zahtjevi za povrate se šalju isključivo na mail adresu singuli@singuli.hr ili poštom na adresu Primorska 3, 10 000 Zagreb, Hrvatska. Reklamacije koje nisu upućene na email adresu singuli@singuli.hr ili poslane poštom na adresu Primorska 3, 10 000 Zagreb, Hrvatska odnosno te su upućene na druge adrese/email-ove neće biti razmotrene.

Uvjeti i odnosi između kupca i tvrtke Singuli d.o.o. podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora, stranke će pokušati spor riješiti mirnim putem, a ako to nije moguće, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu

 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

 Potrošač ima pravo sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14 i 110/15) podnijeti pisani prigovor te potrošač ima pravo jednostrano raskinuti ugovor.

Trgovac je dužan omogućiti podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak.

Potrošač može podnijeti Pisanim prigovor putem:
1. Pošte na adresu: Singuli d.o.o., Primorska 3, 10 000 Zagreb
2. Telefaksa br. 01/55 09 970
3. Elektroničkom poštom na mail adresu: singuli@singuli.hr

Trgovac je dužan u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

 

INFORMATIVNI OBRAZAC O PRAVU NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Svakako, na našoj stranici možete popuniti Informativni obrazac o jednostranom raskidu ugovora jer na tom obrascu su nam potrebni određeni podaci na našoj web stranici Obrazac za jednostrani raskid ugovora, a prava korisnika i trgovca možete pročitati na Internet stranici singuli.hr pod odjeljkom Prava za informativni obrazac jednostranog raskida ugovora gdje se navode prava i obveze potrošača i trgovca u slučaju ostvarivanja prava korisnika za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji.

Ugovor možete raskinuti jednostrano koristeći obrazac koji je ovdje naveden ili na našoj Internet stranici singuli.hr u izborniku Informacije ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju. 

 SAVJETI

U vezi s jednostranim raskidom ugovora od 14 dana želimo vam dati nekoliko savjeta za proizvode, preuzimanje i postupanje sa proizvodom. Proizvod pregledajte na način kako bi ga pregledali uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama prodavatelja.

 Proizvod koji korisnik namjerava vratiti u roku od 14 dana ne smije prepravljati, koristiti te ne smije poduzimati bilo kakve radnje koje se nebi smjele poduzimati u fizičkoj poslovnici Singuli d.o.o.

 Slikom proizvoda pokazujemo općeniti izgled proizvoda te način upotrebe proizvoda kako to predviđa proizvođač. Samim time, nisu prikazani detalji za svaki konkretan proizvod pojedinačno koji se isporučuje kupcu. Molimo Vas prilikom izbora proizvoda detaljno pregledajte karakteristike i opise proizvoda na Internet stranici.

 Ukoliko je ambalaža proizvoda oštećena ne preuzimajte proizvod, nego odmah dostavljaču ukažite na oštećenje ambalaže i sa dostavljačem napravite zapisnik o oštećenju, samim time dostavljač će nam vratiti proizvod. Molimo vas da nas svakako o navedenom obavijestite kako bi problem riješili na obostrano zadovoljstvo.

 Ukoliko ne prijavite oštećenje ambalaže dostavljaču u trenutku preuzimanja proizvoda, smatrat ćemo da ste preuzeli proizvod sa neoštećenom ambalažom.

 Prilikom skidanja ambalaže, molimo vas skinite ambalažu pažljivo uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda. Ukoliko postoje upute za skidanje ambalaže, molimo vas točno pratite upute.

 Ukoliko primijetite oštećenje na proizvodu nakon otvaranja i skidanja ambalaže, molimo Vas sačuvajte originalnu ambalažu i u roku od 14 dana od primitka robe kontaktirajte nas kako bi problem riješili na obostrano zadovoljstvo.

 Pažljivo provjerite i pregledajte proizvod, obilježja i njegovu funkcionalnost npr. Upalite proizvod na struju ili bateriju, pregledajte oštećenja, provjerite odgovara li sve navedeno proizvodu ali Vas molimo nemojte proizvod koristiti ili njime rukovati ako namjeravate koristiti zakonsko pravo na jednostrani raskid ugovora. Svako daljnje korištenje proizvoda umanjuje vrijednost proizvoda.

 Korištenje ili rukovanje proizvodom smatra se na primjer – blender ili misker – miksanje hrane, brijaći aparati, depilatori i IPL uređaji – brijanje odnosno bljesak uređaja itd, tave i protvani – već pripremanje hrane i oštećenja

 Proizvodi za profesionalnu upotrebu su posebno označeni. Oni proizvodi koji nemaju oznaku nisu predviđeni za profesionalno korištenje te takva vrsta kvara nije pokrivena jamstvom, u takvom slučaju trošak popravka snosi Kupac.

 Ukoliko korisnik naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Singuli d.o.o. ima pravo umanjiti iznos troškova povrata proizvoda od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene. Singuli d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno propisima Zakona o obveznim odnosima.


Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva. Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći u Zakonu o zaštiti potrošača ( Narodne novine 41/2014, 110/2015, 14/2019).

 U slučaju jednostranog raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Korisnik može detaljno vidjeti svoju odgovornost na slijedećem linku, a samim time prihvaća da je upoznat sa navedenim. linku. Dok informacije uvezi prava korisnika na jednostrani raskid ugovora možete pronaći u Zakonu o zaštiti potrošača.

 Za redovito ugovorenu isporuku proizvoda kroz određeni period, rok od 14 dana započinje teći dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača ali da nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda.

 Ukoliko je korisnik u jednoj narudžbi naručio više komada proizvoda, a da im je isporuka odvojena, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je korisniku ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, ali da nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda. 

Singuli d.o.o. nije obavezan izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat korisnikovog izbora vrste prijevoza ili prijevoznika koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Singuli d.o.o. i s kime Singuli d.o.o. ima ugovor.

 Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušten u sljedećim slučajevima kada je:

 1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
 3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
 4. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

  Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Uvjeta korištenja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

 Navodimo neke od članaka Zakona o zaštiti potrošača, neki su u cijelosti, a neki samo djelomično. Ovime ne umanjujemo prava i obveze koje korisnik ima putem ostalih Zakona koji vrijede u Republici Hrvatskoj.

Pravo na jednostrani raskid ugovora
Opće odredbe
Članak 72.
(1) Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.
(2) U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.
(3) Ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.
(4) Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe.
(5) U slučaju sklapanja ugovora o uslugama, ugovora o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije, kao i u slučaju sklapanja ugovora kojemu je predmet digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana sklapanja ugovora.

 Način korištenja prava na jednostrani raskid ugovora

Članak 74.
(1) Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.
(2) Sadržaj i oblik obrasca iz stavka 1. ovoga članka propisuje pravilnikom ministar nadležan za područje zaštite potrošača.
(3) Ako trgovac na svojoj mrežnoj stranici omogući potrošaču jednostrani raskid ugovora, potrošač može jednostrano raskinuti ugovor tako da obrazac za jednostrani raskid ili drugu nedvosmislenu izjavu o raskidu ispuni i pošalje trgovcu elektroničkim putem.
(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka trgovac je dužan, bez odgađanja, dostaviti potrošaču potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju.
(5) Izjavu o raskidu ugovora potrošač je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora predviđenoga u člancima 72. i 73. ovoga Zakona.
(6) Potrošač je dužan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario u skladu s odredbama ovoga članka.

Učinak jednostranog raskida ugovora
Članak 75.
(1) Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, strane nisu dužne ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija i ugovora sklopljenog na daljinu, odnosno u slučaju da je ponudu za sklapanje ugovora dao potrošač, strane nisu dužne sklopiti ugovor.
(2) U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama ovoga odsjeka.
(3) Potrošač nije dužan naknaditi nikakve troškove koji bi bili posljedica korištenja njegova prava na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, osim onih predviđenih člankom 76. stavkom 2. i člankom 77. ovoga Zakona.
 
Obveze trgovca u slučaju jednostranog raskida ugovora
Članak 76.
(1) Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, trgovac mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci potrošača da raskida ugovor sukladno članku 74. ovoga Zakona, vratiti potrošaču sve što je ovaj platio na temelju ugovora.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, trgovac nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio trgovac.
(3) Kod ugovora o kupoprodaji, osim ako nije ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, trgovac mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag trgovcu, ako bi o tome trgovac bio obaviješten prije primitka robe.
(4) Trgovac mora izvršiti povrat plaćenoga iz stavka 1. ovoga članka služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat
 
Obveze potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora
Članak 77.
(1) Osim ako je trgovac ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. ovoga Zakona, obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.
(2) Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu iz stavka 1. ovoga članka na vrijeme ako prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka pošalje robu ili je preda trgovcu, odnosno osobi koju je trgovac ovlastio da primi robu.
(3) Potrošač mora snositi samo izravne troškove povrata robe, osim ako je trgovac pristao snositi te troškove ili ako je trgovac propustio obavijestiti potrošača o tome da je dužan snositi te troškove.
(4) Ako je, kod ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija, roba u trenutku sklapanja ugovora bila dostavljena potrošaču u njegov dom, trgovac mora preuzeti robu na svoj trošak ako robu, zbog njezine prirode, nije moguće vratiti na uobičajeni način poštom.
(5) Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora
Članak 79.
Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:
3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.


RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

Za sve što nije regulirano ovim Općim uvjetima i pravilima poslovanja, primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima. Sporove iz ovog ugovora, ugovorne strane pokušat će riješiti sporazumno.

Sjedište tvrtke Singuli d.o.o. je u Primorskoj 3, Zagreb, Hrvatska. Ukoliko nastanu pravni sporovi kao posljedica korištenja singuli.hr u nadležnosti su suda u Zagrebu. Rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Samim time, korištenjem ovih Internet stranica, korisnik pristaje je bilo koji spor ili zahtjev proizašao iz ili koji je u vezi s ovim Općim uvjetima i pravilima poslovanja ili u vezi s njihovim provođenjem, te poslovnim odnosima sa Singuli d.o.o. u nadležnosti suda u Zagrebu.

 

Za detaljnije informacije možete nam se slobodno obratiti na e-mail adresu singuli@singuli.hr

U slučaju ništetnosti pojedinih odredbi Općih uvjeta i pravila poslovanja, takva ništetnost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Općih uvjeta i pravila poslovanja te preostali dijelovi Općih uvjeta i pravila poslovanja ostaju na snazi. Ukoliko bilo koja ugovorna strana ne iskoristi prava iz Općih uvjeta i pravila poslovanja, neće se smatrati odricanjem ili gubitkom istih prava u budućnosti kao ni bilo kojih drugih uvjetima navedenih prava. Korisnik se slaže će obeštetiti i neće smatrati odgovornim Singuli d.o.o. te njegove zaposlenike od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova a koji mogu nastati uporabom ovih Internet stranica singuli.hr.

 Sjedište tvrtke Singuli d.o.o. je u Primorskoj 3, Zagreb, Hrvatska. Ukoliko nastanu pravni sporovi kao posljedica korištenja singuli.hr u nadležnosti su suda u Zagrebu. Rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Samim time, korištenjem ovih Internet stranica, korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev proizašao iz ili koji je u vezi s ovim Općim uvjetima i pravilima poslovanja ili u vezi s njihovim provođenjem, te poslovnim odnosima sa Singuli d.o.o. u nadležnosti suda u Zagrebu.