Projekt uvođenja ISO standarda

              

Zajedno do fondova EU.

Naziv poziva: Uvođenje Sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

Naziv projekta: Uvođenje integriranog sutsava upravljanja kvalitetom i  okolišem 

ISO 90001:2015

ISO 14001:2015

Kratki opis prokjekta: povećanje kvalitete usluga servisa te poboljšanje zaštite okoliša u poduzeću Singuli d.o.o. te na taj način pridonijeti ostvarenju ovog projekta. Posebni cilj je prilagođavanje zahtjevima tržišta te povećanje konkurentnosti poduzeća na tržištu. Rezultat projekta bit će 2 ishođena certifikata ISO 9001:2015 sustav upravljanja kvalitetom i ISO 140001:2015 sustav upravljanja okolišem. 

Ciljevi: 

- uvođenje ISO standarda: ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

- zadržavanje postojećih radnih mjesta te 2 nova radna mjesta

- povećanje prihoda prodaje

- smanjen broj neplaniranih zastoja i kvarova na opremi

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinanciera EU (u HRK):

Ukupna vrijednost projekta je 128.211,71 kn, a iznos koji sufinancira EU je 87.183,96 kn. Vlastito učešće je 15%.

Razdoblje provedbe projekta (od-do):

14.01.2019. do 14.08.2019

Kontakt osoba za više informacija:

Kontakt

Reference:

Strukturni fondovi EU

Europski fond za regionalni razvoj

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

 

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Singuli d.o.o.-a.