Projekt uvođenja ISO standarda

        

Zajedno do fondova EU.

Naziv poziva: Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

Naziv projekta: Uvođenje integriranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015

Sažetak projekta: povećanje kvalitete usluga servisa, te poboljšanje zaštite okoliša u poduzeću Singuli d.o.o., te na taj način pridonijeti ostvarenju ovog projekta. Posebni cilj je prilagođavanje zahtjevima tržišta, te povećanje konkurentnosti poduzeća na tržištu. Rezultat projekta bit će 2 ishođena certifikata; ISO 9001:2015 sustav upravljanja kvalitetom i ISO 14001:2015 sustav upravljanja okolišem.

Ciljevi:

- uvođenje ISO standarda: ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

- zadržavanje postojećih radnih mjesta, te otvaranje 2 nova radna mjesta

- povećanje prihoda prodaje

- smanjenje broja neplaniranih zastoja i kvarova na opremi

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

Ukupna vrijednost projekta je 128.211,71 HRK, ukupni prihvatljivi troškovi iznose 102.569,37 HRK, a iznos koji sufinancira EU je 87.183,96 HRK. Vlastito učešće je 15%.

Razdoblje provedbe projekta (od-do): 14.01.2019. do 14.08.2019

Kontakt osoba za više informacija: Siniša Čenčić, e-mail; sinisa.cencic@singuli.hr

Reference:.

Za više informacija posjetite

Europskim strukturnim i investicijskim fondovima

Operativnom programu Konkurentnost i kohezija

 

 

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.

 

Dokumenti:

ISO 9001:2015 HR

ISO 9001:2015 ENG

ISO 14001:2015 HR

ISO 14001:2015 ENG

 

 

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Singuli d.o.o.-a.