Uvjeti kupnje

Podaci o našoj tvrtki:

Skraćeni naziv: Singuli d.o.o.
Puni naziv: Singuli d.o.o. za trgovinu i usluge
Primorska 3
10 000 Zagreb
Hrvatska
Poslovni račun: Zagrebačka banka d.d.
ZABA: 2360000-1102151988
IBAN: HR9823600001102151988

MB: 02247593
MBS: 080615578 - Trgovački sud u Zagrebu

OIB: 83623900850
PDV id: HR83623900850

Temeljni kapital: 20 000,00 kn uplaćen u cijelosti

Upisano u registar: Trgovački Sud u Zagrebu MBS: 080615578, temeljni kapital 20.000,00kn uplaćen u cijelosti      

Osobe ovlaštene za zastupanje:  Sandra Šepetanc, direktor, zastupa samostalno i pojedinačno, Prokurist: Siniša Čenčić

Služba za korisnike:
E-mail: info@singuli.hr 
Tel: 072 700 707*

*cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.

Radno vrijeme službe za korisnike ovisi o radnom vremenu naših poslovnica na našim lokacijama što možete provjeriti na našoj Internet stranici singuli.hr pod odjeljkom „kontakti“

Pregled naših poslovnica i njihovi kontakti kao i radno vrijeme nalazi se pod odjeljkom Kontakti.

 Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Adresa i mjesto rada: Primorska 3, 10 000 Zagreb 
Službeni e-mail: singuli@singuli.hr

 

O P Ć I   U V J E T I   I   P R A V I L A   P O S L O V A NJ A

ŠTO SINGULI PRUŽA

Singuli pruža interaktivnu online uslugu putem internetskih stranica na domeni www.singuli.hr. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga i upravljanja sadržajem.

Ovi Opći uvjeti i pravila poslovanja propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje Internetskih stranica singuli.hr od strane krajnjih korisnika.

Usluge tvrtke Singuli d.o.o. putem internet stranice singuli.hr su kupnja proizvoda uz uslugu dostave putem Singuli Internet trgovine. Internet stranica uključuje i ostale usluge za korisnike poput prijave kvara neispravnog uređaja, slanje uređaja na servis te pregled statusa radnih naloga od strane korisnika ili od strane prodajnog mjesta.

 UGOVORNE STRANE

U daljnjem tekstu Općih uvjeta i pravila poslovanja te radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta, umjesto termina Krajnji korisnik i/ili kupac bit će korišten termin Korisnik kada je između Krajnjeg korisnika i Singuli d.o.o.-a sklopljen Ugovor o kupoprodaji. Također iz istog razloga umjesto termina trgovac, prodavatelj, Singuli d.o.o. bit će korišten termin Singuli, dok se termin singuli.hr koristi kao ime Internet trgovine, web stranice, online prodaje i sl.

SUGLASNOSTI KORISNIKA

Korištenjem i pristupom ovim Internet stranicama singuli.hr, korisnici izjavljuju da su pročitali i razumjeli Opće uvjete i pravila poslovanja odnosno uvjete korištenja te da su s istim upoznati i u cijelosti suglasni sa njima te pristaju na korištenje internetskih stranica singuli.hr u skladu s njima.

Ukoliko niste suglasni s ovim Općim uvjetima i pravilima poslovanja, molimo Vas da ne koristite Singuli.hr prodaju.

Nastavkom Vašeg korištenja Internet stranice singuli.hr i nakon objave novih promjena sadržaja stranice singuli.hr što uključuje sav sadržaj kao i Opće uvjete i pravila poslovanja i Izjavu o privatnosti, podrazumijeva se da korisnik prihvaća sve izmjene i da je sa njima suglasan. Singuli nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz promjena web sadržaja.

Davanjem suglasnosti Općih uvjeta i pravila poslovanja, uvjeta korištenja singuli.hr, dozvoljavate tvrtki Singuli d.o.o. da prati Vašu aktivnost na internet stranici www.singuli.hr koristeći alate i programe tvrtka Google, Facebook, Microsoft, Shopify, Instagram u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva, kreiranja i isticanja bolje ponude proizvoda i usluge.

Suglasnost se povlači na način da zatražite brisanje profila u korisničkom profilu ili na email adresi singuli@singuli.hr.

Uvjeti kupnje odnosno prodaje proizvoda putem naše Internet stranice singuli.hr su definirani kroz korake: registracija, narudžba, plaćanje, dostava te reklamacija ili povrat robe.

 TKO MOŽE KORISTITI SINGULI.HR STRANICE

Internet stranice singuli.hr kao i navedene usluge, mogu koristiti korisnici za privatnu i poslovnu upotrebu bez naknade za korištenje, ali korisnik ih može koristiti samo prema uvjetima i pravilima koji su opisani na ovoj Internet stranici singuli.hr u Općim uvjetima i pravilima poslovanja, a nalaze se pod izbornikom „Informacije“.

Pravo korištenja internetskih stranica singuli.hr nije prenosivo na druge fizičke ili pravne osobe.

Korisnik je svaka fizička i/ili pravna  nosoba koja ima pravnu osobnost ali potrebno je naglasiti da prava iz Zakona o zaštiti potrošača odnose se samo na potrošača, kako je opisano u Zakonu o zaštiti potrošača da je to „svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti“.

Korisnik je svaka pravna ili fizička osoba koja izvrši plaćanje proizvoda na singuli.hr i/ili koja izvrši narudžbu u našoj online prodaji singuli.hr u cijelosti prihvaćanjem svih ovdje navedenih Općih uvjeta i pravila poslovanja singuli.hr internet stranice i uvjeta kupnje koji su dostupni prilikom narudžbe, te plati puni iznos koji se od njega traži na način koji je odabrao.

Korisnik je svaka pravna ili fizička osoba koja naruči proizvod/e prihvaćanjem ponude koja mu se izdaje u elektroničkom ili pisanom obliku, te izvrši plaćanje u punom iznosu koji se od njega traži u ponudi.

Korisnikom možete postati ukoliko ste punoljetna osoba, starija od 18 godina, te ako prihvaćate naše cjelovite uvjete kupnje, registrirate se i date suglasnost za korištenje i pohranu osobnih podataka.

Kako bi se korisnik registrirao na stranici singuli.hr mora biti punoljetan, odnosno ukoliko je maloljetan registraciju mora izvršiti uz privolu i suglasnost zakonskog skrbnika.

Korisnik snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i kupnje. Ukoliko dođe do bilo kakve promjene podataka, koje je korisnik unio prilikom registracije, poželjno je da u što kraćem roku ažurira svoj korisnički račun, ili o promjeni obavijesti Singuli na e-mail adresu: singuli@singuli.hr. Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. 

Zabranjeno je predstavljati se kao druga osoba ili napraviti narudžbu u ime druge osobe, te napominjemo da će svaki takav pokušaj biti proslijeđen nadležnim institucijama.

OŠTEĆENJA OPREME

Singuli nije odgovoran za oštećenja koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internet stranica, te nije odgovoran za nabavu i održavanje računalne opreme krajnjeg korisnika, uključujući software i hardware koje korisnik posjeduje i koje koristi kao i svu ostalu opremu koja je potrebna za pristup i korištenje singuli.hr te sve troškove koji su sa time povezane, već je za sve navedeno odgovoran isključivo korisnik.

ŠTETE ZBOG GREŠKE, PREKIDA

Odgovornost korisnika odnosi se na sve štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, prekidom, izuzećem, kvarom, brisanjem, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom. Samim time, korisnik izričito potvrđuje da Singuli nije odgovoran za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Korisnika i/ili trećih strana te da rizik od štete koji može nastati kao posljedica navedenog je u potpunosti na samom korisniku. Također, Singuli neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja singuli.hr. Korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj internetske stranice.

Singuli d.o.o ne odgovara za eventualnu štetu prouzročenu korištenjem internet stranice singuli.hr ili ne realiziranjem narudžbe.

TROŠKOVI KORIŠTENJA SINGULI.HR

Usluge koje pruža Singuli ne uključuju troškove koje snosi korisnik koristeći računalnu opremu i drugu elektroničku opremu te usluge za pristup Internet stranicama. Singuli nije odgovoran za troškove telefona, podatkovnog prometa ili bilo koje druge vrste troškova do kojih može doći prilikom narudžbe, pregledavanja ili pretraživanja Internet stranica.

PRISTUP INTERNET STRANICI

Pristup na Internet stranicu singuli.hr možda ponekad može biti otežan ili pojedini linkovi, slike, sadržaji, karakteristike i obrasci možda u nekom trenutku neće biti dostupni što se može događati zbog trenutnih radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučaju nepredviđenih okolnosti koje ćemo nastojati otkloniti i popraviti u što kraćem mogućem roku. 

Samim time, korisnik je upoznat sa mogućnošću povremenih prekida, nedostupnosti ili isključenja usluga, ali radi događaja više sile te Singuli ne odgovara za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija. Korisnik se slaže i prihvaća da zbog navedenih razloga pristup Internet stranicama može biti prekinut, u prekidu, privremeno nedostupan ili u potpunosti isključen.

SINGULI POSLUJE U SKLADU SA ZAKONIMA

Singuli d.o.o. obvezuje se poslovati u skladu s legitimnim zakonima Republika Hrvatske.

NAŠA PONUDA MOŽDA NEĆE ODGOVARATI SVAKOM KORISNIKU

U cilju nam je poboljšati i korisniku pružiti najbolju ponudu naših usluga, ali na žalost ne možemo garantirati da će naša ponuda odgovarati potrebama svakog pojedinog korisnika.

MOGUĆE GREŠKE I POGREŠKE NA SINGULI.HR

Pokušavamo Vam dati što preciznije opise, slike i karakteristike svakog proizvoda. Na žalost postoji mogućnost naše pogreške da opis, slika i tehnički podaci nisu u potpunosti točni. Singuli d.o.o ne odgovara za eventualnu štetu prouzročenu ne realiziranjem narudžbe, a navedeno je opisano u ovim Općim uvjetima i pravilima poslovanja.

Sadržaj i informacije na Internet stranici singuli.hr mogu sadržavati tipografske pogreške ili tehničku netočnost. Singuli ne jamči da je sadržaj Internet stranice singuli.hr i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran, te ne jamči da će Internet stranica singuli.hr i/ili povezane stranice biti uvijek dostupne, te da neće možda prouzročiti neku vrstu štete korisnicima, trećim osobama ili registriranim korisnicima. Svaki korisnik za sebe izričito prihvaća korištenje ove Internet stranice singuli.hr isključivo na vlastitu odgovornost te snosi u potpunosti sve eventualne troškove vezane za održavanje ili popravak računalne opreme. Jamstvo dano na ovim stranicama odnosi se isključivo na usluge i/ili proizvode koje pruža Singuli.

 Singuli neće biti odgovoran, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo kakve vrste pogrešaka, netočnosti, nedostataka, neprikladnosti ili neizvornosti informacija koje se nalaze na ovoj Internet stranici singuli.hr. Također Singuli nije odgovoran za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz toga proizlaze, za potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit. Također, Singuli nije odgovoran za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta ili izjave koja je objavljena na singuli.hr te na korisniku je sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava ili savjeta koji je dostupan na singuli.hr.

Singuli je distributer, a nije izdavač sadržaja, već ga pribavljaju treće strane. Zato Singuli ne jamči za točnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

 PRAVO IZMJENE

Singuli d.o.o. zadržava pravo izmijeniti ili ukinuti bez ikakvih ograničenja, u bilo kojem trenutku, bilo koji segment poslovanja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, opremu koja je potrebna za pristup ili korištenje stranica. Također, Singuli d.o.o. može bez prethodne obavijesti i ograničenja, prestati slati bilo koji dio informacija, bilo koju vrstu informacija, te može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, brzine prijenosa podataka kao i njihove ostale karakteristike.

 Singuli d.o.o. ima pravo ukoliko smatra potrebnim, u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti, ukinuti ili izmijeniti bilo koji dio ili cjelovitost od ovdje navedenih Općih uvjeta i pravila poslovanja kao i Izjavu o privatnosti. Odnosno Singuli d.o.o. može izmijeniti ili ukloniti bilo koji sadržaj koji se nalazi na internet stranici singuli.hr.

Molimo korisnike da svako malo ponovno pročitaju informacije koje se nalaze u Općim uvjetima i pravilima poslovanja i u Izjavni privatnosti kao i sav ostali sadržaj, s razlogom da bi ostali informirani o promjenama.

Bilo kakva izmjena ili ukidanje uvjeta i pravila korištenja stupit će na snagu trenutkom objave na internet stranicama. Bilo kakvo korištenje ovih internetskih stranica od strane korisnika nakon takve obavijesti podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.

 POTVRDA NARUDŽBE

Potvrda narudžbe je generirana automatski od strane servera te se prosljeđuje kupcu u trenutku potvrde narudžbe na e-mail adresu korisnika koju je upisao prilikom naručivanja.

Narudžba je potvrđena i valjana tek kada se kreira račun.

 Ukoliko ne dobijete potvrdu narudžbe, molimo vas provjerite:

  1. Junk/spam folder
  2. Možda je Vaš mailbox pun
  3. Nalaze li se artikli još uvijek u vašoj košarici, ukoliko da, ponovite proces naručivanja.

 ISPORUKA NARUDŽBE

Singuli d.o.o. se obvezuje isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama trgovine odakle isporučuje narudžbu. Zbog većeg broja narudžbi koje se istovremenu obavljaju na singuli.hr može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu Singuli d.o.o.-a. Zbog toga će Singuli d.o.o. poduzeti sve potrebne mjere kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenih proizvoda.

 U slučaju da Singuli d.o.o. nema na raspolaganju Vaš naručeni proizvod, o tome ćemo obavijestiti korisnika telefonom ili e-mailom u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda istog cjenovnog ranga ili  ćemo obavijestiti korisnika da ćemo proizvod naručiti od dobavljača a korisniku isporučiti u najkraćem mogućem roku kada i nama proizvod bude raspoloživ, ukoliko narudžbu neće biti moguće isporučiti, korisniku ćemo ponuditi mogućnost kupnje proizvoda koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti.

Singuli d.o.o. nije odgovoran za posljedice koje mogu nastati zbog izvanredne situacije.

 IZVANREDNE OKOLNOSTI VEZANE ZA DOSTAVU

Želimo Vas obavijestiti o rokovima dostave za sve nove internet kupovine od 15.3.2020. Singuli će u najkraćem mogućem roku od prilike oko 4 radna dana predati naručene proizvode kurirskoj službi na dostavu. Odnosno naručit će ih od dobavljača odmah ukoliko se dogodi da ih trenutno nema na skladištu. Kurirska služba dostavit će proizvode u najkraćem mogućem vremenu s obzirom na situaciju s epidemijom korona virusa. Na žalost kako će ih i kada dostaviti trenutno ne ovisi o nama. Rok za dostavu ne vrijedi za otoke, mala mjesta te također ne vrijedi ako je dostavna služba spriječena dostaviti proizvod zbog situacije s korona virusom, također ne vrijedi ako dođe do poremećaja u radu kurirske službe zbog naglog povećanja broja internet kupnji. Dostava se obavlja radnim danom. Radni dani su ponedjeljka do petka osim praznika i neradnih dana. Singuli ne odgovara za štetu prouzročenu kašnjenjem dostave naručenog proizvoda. Singuli ne može utjecati niti predvidjeti točno vrijeme koje će biti potrebno kurirskoj službi da dostavi proizvod s obzirom na situaciju s epidemijom korona virusa.

 ROK DOSTAVE U NORMANIM OKOLNOSTIMA

U redovnim okolnostima, trgovac će naručenu robu pokušati dostaviti kupcu radnim danom ili ako je tako posebno dogovoreno između kupca i prodavača subotom, unutar 3 radna dana od dana narudžbe za proizvode koji su na internet stranici označeni da za njih vrijedi mogućnost dostave unutar 3 radna dana, a na otoke ili za robu za koju nije posebno označeno vrijeme dostave po dostavnom redu dostavljača unutar 10 radnih dana.

 DOSTAVA PROIZVODA

Naša briga je također da proizvod bude zapakiran tako da se ne ošteti u transportu. Dostavna služba će Vam dostaviti pošiljku do ulaza u Vaš objekt odnosno ukoliko se radi o nekim otocima, dostavlja se do najbližeg poštanskog ureda.

 PREGLED POŠILJKE

Kao korisnik ste prilikom preuzimanja pošiljke obavezni provjeriti moguća oštećenja i odmah ih reklamirati dostavljaču koji ih je dostavio.

 SLUČAJEVI PRILIKOM PREUZIMANJA POŠILJKE

Ukoliko je sve u redu korisnik je obavezan potpisati dostavnicu dostavljaču koju dostavljač tretira kao potvrdu o preuzimanju pošiljke. Sve pošiljke osiguravamo od gubitka i oštećenja prilikom dostave.

Ukoliko ne primite pošiljku ili obavijest o isporuci pošiljke u očekivanom vremenu nakon što je ona poslana na Vašu adresu, molimo Vas da nas o tome obavijestite kako bi mogli izdati potražnicu za pošiljkom odnosno kako bi mogli pravovremeno reagirati i riješiti nastali problem.

Ukoliko se dogodi da u roku od 48 sati od preuzimanja pošiljke korisnik ne pošalje pismenu primjedbu za isporučene mu proizvode, smatra se potvrđuje da je pošiljka isporučena prema svim pravilima.

Ukoliko se dogodi kašnjenje isporuke, a prouzrokovana je višom silom poput izgubljene pošiljke, oštećenog proizvoda u dostavi, oštećenog proizvoda koji se vrati u Singuli bez isporuke korisniku itd., Singuli ne snosi odgovornost, također samim time, zadržavamo pravo ne isporuke narudžbe ukoliko postoji sumnja na zlouporabu ili sumnjivu radnju od strane korisnika.

Ukoliko je pošiljka ili proizvod oštećen u transportu i ukoliko su oštećenja vidljiva pri preuzimanju molimo vas da pošiljku ne preuzimate ali ukoliko utvrdite nakon otvaranja pošiljke, molimo vas sačuvajte ambalažu kako ste pošiljku dobili. Kontaktirajte nas kako bi riješili problem koji je nastao.

 SITUACIJA PRILIKOM VIŠE SILE ILI IZVANREDNOG STANJA

Ukoliko se dogodi viša sila i/ili druga izvanredna situacija prema ocjeni Singuli-a te bez obzira da li je zaista proglašeno izvanredno stanje od nadležnih tijela, korisnik je upoznat da postoji mogućnost sporijeg pružanja usluge ili njezine djelomično do čak potpune uskraćenosti u bilo kojem trenutku narudžbe odnosno isporuke. Takvom situacijom ili trenutkom, korisnik prihvaća da Singuli može odustati od ovih Općih uvjeta i pravila poslovanja te uslugu može pružiti u onolikom djelu koliko je Singuli-u u tom trenutku logistički, asortimanski i operativno prihvatljiv, uključujući ali neograničavajući se na pravo da u cijelosti ili djelomično onemogući: pristup sučelju, naručivanju robe, isporuku naručene robe.

 OGRANIČENJA OD STRANE SINGULI.HR

Singuli d.o.o. zadržava pravo raskida poslovnog odnosa s bilo kojim svojim korisnikom i u bilo kojem trenutku, ukinuti bilo koje zaporke i /ili korisničke račune u slučaju bilo kakvog ponašanja korisnika koje Singuli d.o.o. prema svojoj diskrecijskoj ocjeni smatra neprihvatljivim, te također u slučaju nepoštivanja Općih uvjeta i pravila poslovanja i korištenja od strane korisnika

 POVEZANE STRANICE

Svaka diskusija, svaka diskusijska ocjena, komentari i privatne poruke objavljene na Internet stranici singuli.hr te na društvenim mrežama singuli.hr, su javne a ne privatne prirode, te samim time djelatnici Singuli d.o.o. mogu nadzirati opisane komunikacijske kanale korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Korisnik se slaže da neće smatrati Singuli odgovornim od svih zahtjeva za naknadu štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati upotrebom ovih Internet stranica od strane svakog korisnika.

 POVEZANE STRANICE RADI BOLJE PONUDE

Naša Internet stranica singuli.hr uključuje linkove na druge internet stranice naših dobavljača, dostavljača odnosno poslovnih partnera sa kojima surađujemo radi što bolje usluge, ponude te zadovoljenje potreba svakog korisnika Internet stranice singuli.hr.

 SINGULI NIJE ODGOVORAN ZA STRANICE DRUGIH

Za materijale koje otvarate na tuđim Internet stranicama koje nisu na Internet stranici singuli.hr, Singuli d.o.o. ne odgovara jer su izvan naše kontrole. Vi kao korisnik na njih pristupane na vlastitu odgovornost i rizik.

 DIJELOVI STRANICE ZA OGLAŠAVANJE

Određeni dijelovi Internet stranice singuli.hr mogu biti predviđeni za oglašavanje. Za objavljene materijale odgovaraju oglašivači te da su navedeni materijali oglašivača usuglašeni sa zakonskim normama, pravilima i propisima te Singuli d.o.o. ne odgovara za bilo kakve pogreške i nepravilnosti navedenih marketinških materijala.

 MIŠLJENJA I SAVJETI DRUGIH KORISNIKA

Singuli ne odgovara za bilo koje informacije koje su dostupne korisniku a da predstavljaju mišljenja i ocjene pružatelja informacija, korisnika koji nije u ugovornom odnosu sa Singuli d.o.o. i samim time Singuli d.o.o. ne može biti odgovoran za točnost ili pouzdanost tuđih mišljenja, savjeta ili izjava. Singuli d.o.o. neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak koji je nastao rezultatom korisnikovog oslanjanja na informacije dobivene putem Internet stranica. Korisnik je sam odgovoran za ocjenu točnosti, kompletnosti i korisnosti informacija, mišljenja, stavova ili savjeta.

 Singuli d.o.o. je samo pružatelj internetskih usluga i distributer ali nije izdavač sadržaja koji pribavljaju korisnici. S time, bilo kakva mišljenja, savjeti, izjave, usluge ponude ili bilo koje druge informacije postavljeni od trećih strana, što uključuje javne pružatelje informacija, dolaze od odgovarajućih autora ili distributera te Singuli d.o.o. nije za njih odgovoran. Singuli d.o.o. ne jamči za točnost, potpunost bilo kojeg sadržaja kao niti njegove mogućnosti prodaje i prilagodne za bilo koju namjenu.

 MARKETINŠKE AKTIVNOSTI

Singuli.hr ne šalje promotivne aktivnosti korisnicima Internet stranice singuli.hr osim ukoliko sami korisnici nisu pristali i kliknuli da žele primati obavijesti.

 INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

KOPIRANJE I LAŽIRANJE

Zabranjeno je koristiti Internet stranice singuli.hr za bilo koju vrstu ilegalnog djelovanja i pokušaje lažiranja podataka te napominjemo da će svaki takav pokušaj biti proslijeđen nadležnim institucijama.

Svi materijali koji se nalaze na Internet stranici singuli.hr ekskluzivno su pravo Singuli d.o.o.-a ili se koriste uz odobrenje nositelja autorskih prava. Bilo kakvo kopiranje, prijenos, distribucija, objavljivanje ili povezivanje te mijenjanje na drugi način ovih Internet stranica singuli.hr bez izričitog pismenog odobrenja Singuli d.o.o.-a je strogo zabranjeno. Singuli nema obavezu izvještavati korisnika, niti mu pomagati u određivanju da li je neki materijal podložan autorskom pravu.

Svako kršenje Općih uvjeta poslovanja može dovesti do pokretanja parničkog i / ili kaznenog postupka protiv počinitelja.

 PRAVO KORIŠTENJA

Sadržaj te sve što se nalazi na Internet stranici singuli.hr je zaštićeno te samim time Singuli ostvaruje pravo na korištenje predmetnog sadržaja. Za svako komercijalno korištenje sadržaja na našim stranicama singuli.hr, prethodno nas trebate kontaktirati kako bi za to dobili pisano odobrenje. Sva međusobna komunikacija koja se odvija putem Internet stranice singuli.hr mora biti u skladu s Općim uvjetima i pravilima poslovanja singuli.hr.

 OGLAŠAVANJE OD STRANE KORISNIKA

Korisniku je zabranjeno objavljivanje i prenašanje bilo kakvih materijala koji ugrožavaju ili na bilo koji način narušavaju prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi, uvredljiv, nezakonit, klevetnički, narušava privatnost, te je na bilo koji drugi način nepoželjan u normalnoj komunikaciji te koji potiče na protupravne aktivnosti i krši bilo koji propis.

 Korisnik ne smije koristiti Internet stranicu singuli.hr za oglašavanje ili upotrebu i izvođenje bilo kakve komercijalne, nekomercijalne, vjerske i političke promidžbe.

 KORISNIK MOŽE SADRŽAJ SINGUL.HR-A

Korisnik može sadržaj Internet stranice singuli.hr preuzeti ili ispisati samo materijale zaštićene autorskom pravom te samo ukoliko je u svrhu vlastite upotrebe.

 ODGOVORNOST KORISNIKA

Nastavkom korištenja ovih Internet stranica singuli.hr, korisnik se obvezuje da neće postavljati, objavljivati ili na bilo koji drugi način učiniti dostupnim bilo koji materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu te ostalim pravima intelektualnog vlasništva, a bez posebnog odobrenja nositelja tih prava. Samim time, korisnik je odgovoran za štetu povrede autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva.

Ukoliko korisnik bilo koji i bilo kakav materijal ovih Internet stranica singuli.hr postavi javno dostupnim jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da je nositelj prava na tim materijalima, a samim time daje Singuli d.o.o.-u besplatno, stalno, nepovratno, neekskluzivno pravo korištenja, objavljivanja, modificiranja, prilagođavanja navedenog materijala na području cijelog svijeta neodređeno vremenski i u trajanju, ali također daje drugim korisnicima pravo pristupa, pregledavanja i spremanja za vlastitu upotrebu.

 ZAŠTITA PODATAKA

Tajnost podataka zaštićena je i osigurana uporabom SSL enkripcije. Time je omogućen siguran prijenos podataka i onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i singuli.hr stranice.

 JEZIK

Jezik komunikacije na singuli.hr je hrvatski književni jezik.

 CIJENE

Sve naše cijene su izražene sa PDV-om. Sve naše cijene su izražene u kunama (HRK) i u njima je uračunat PDV.

 RAZLIKA U CIJENAMA I RASPOLOŽIVOSTI U TRGOVINAMA I SINGULI.HR

Zbog ažuriranja podataka nekoliko puta dnevno na našoj Internet stranici singuli.hr, može se dogoditi da cijena u našim trgovinama nije ista kao na našoj Internet stranici singuli.hr, odnosno da dostupnost i zaliha artikala nije odmah vidljiva na Internet stranici singuli.hr.

 Singuli zadržava pravo imati različite cijene proizvoda i usluga u trgovinama i na internet trgovini singuli.hr. Sve navedene pogodnosti mogu biti samo za kupnju putem Internet trgovine singuli.hr što će biti navedeno kupcu prije kupovine.

 Zaprimljena narudžba proizvoda biti će isporučena prema cijenama koje su vrijedile prilikom izrade ponude. Zbog ljudskog faktura, budući da ponuda i sadržaj Internet stranice singuli.hr nije automatiziran, ukoliko je došlo do pogreške prilikom utvrđivanja cijene, Singuli može odbiti isporučiti takvu narudžbu jer se cijena za svaki proizvod utvrđuje pojedinačno.

POPUSTI

Samim time Singuli zadržava pravo bez prethodne obavijesti, u svakom trenutku odrediti popust na dnevne, tjedne ili mjesečne akcije, te akcije na pojedini proizvod ili grupu proizvoda i / ili za sve proizvode kao i za određeni način plaćanja.

Nakon isteka perioda akcijske prodaje, Singuli d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji su se odnosili na akcijsku prodaju ukoliko im je istekao rok akcije.

Singuli d.o.o. zadržava pravo ne obračunavanja popusta ako postoji sumnja na zlouporabu.

Uvjeti kupnje odnosno prodaje proizvoda putem naše Internet stranice singuli.hr su definirani kroz korake: registracija, narudžba, plaćanje, dostava te reklamacija ili povrat robe.