Politika kvalitete i okoliša

Politika kvalitete i okoliša

 

Politika se temelji na viziji, misiji i strateškim usmjerenjima sa ciljevima svakog procesa u organizaciji SINGULI d.o.o.

Najviše vodstvo odgovorno je za stalna poboljšanja svih područja upravljanja kvalitetom i okolišem, ovladavanjem rizicima, sigurnost i zdravlje na radu, sigurnost informacija te područje usklađivanja poslovnog i privatnog života zaposlenika.

Temeljno načelo, za dostizanje ciljeva organizacije, je nastaviti put trajne izvrsnosti. Stoga smo uspostavili i integrirali sustave upravljanja kvalitetom i upravljanja okolišem.

 KVALITETA

  • Osigurati i povećati zadovoljstvo kupaca.
  • Brinuti se za timski rad, komuniciranje, osposobljavanje, razvoj kadrova, motiviranost, inovativnost, zdravlje i sigurnost zaposlenih te poticati pripadnost, povjerenje, poštovanje i pozitivan odnos prema radu.
  • Uspostavljati uzajamno korisne odnose s dobavljačima i drugim zainteresiranim stranama.
  • Poboljšati i uvoditi nove tehnologije, poticati kupnju sigurnih i ekološki prihvatljivih proizvoda.

 

ZAŠTITAOKOLIŠA

  • Pratiti emisije u okoliš, spriječiti onečišćenje okoliša, racionalizirati potrošnju resursa, promicati zamjenu tvari koje negativno utječu na ljudsko zdravlje i okoliš, čime se poboljšavaju ekološki i ekonomski pokazatelji identificirani s obzirom na okoliš.
  • Raditi prema određenim postupcima, uzimajući u obzir zakonske i druge propise EU, zakone i propise RH i lokalnih tijela, koji se odnose na SINGULI d.o.o., zahtjeve kupaca i druge uvjete na koje smo pristali.
  • Osigurati kontinuirano poboljšanje sustava i utjecaj na okoliš. Pratiti i procijeniti sve aspekte zaštite okoliša i postaviti ciljeve za provedbu programa zaštite okoliša.
  • Stalno podizati i educirati zaposlenike o važnosti zaštite okoliša.
  • Informirati zaposlenike, partnerske tvrtke, kupce, dobavljače i zainteresirane u javnosti o našoj politici zaštite okoliša te poticati druge na uvođenje sličnih načela.

 

Periodična provjera politike kvalitete i okoliša osigurat će njenu trajnu primjerenost.

 U skladu s načelima transparentnosti Uprava je osigurala dostupnost ove politike svojim zaposlenicima i svim interesno-utjecajnim skupinama.

Zagreb 19.02.2019

Direktor: Siniša Čenčić