Podnošenje prigovora

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

 

Potrošač ima pravo sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14 i 110/15) podnijeti pisani prigovor te potrošač ima pravo jednostrano raskinuti ugovor.
Trgovac je dužan omogućiti podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak.

Potrošač može podnijeti Pisanim prigovor putem:
1. Pošte na adresu: Singuli d.o.o., Primorska 3, 10 000 Zagreb
2. Telefaksa br. 01/55 09 970
3. Elektroničkom poštom na mail adresu: singuli@singuli.hr

Trgovac je dužan u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Informativni obrazac jednostranog raskida ugovora se nalazi u našem izborniku "informacije"