Podaci Singuli d.o.o.

Podaci o našoj tvrtki:

Skraćeni naziv: Singuli d.o.o.
Puni naziv: Singuli d.o.o. za trgovinu i usluge
Primorska 3
10 000 Zagreb
Hrvatska
Poslovni račun: Zagrebačka banka d.d.
ZABA: 2360000-1102151988
IBAN: HR9823600001102151988

MB: 02247593
MBS: 080615578 - Trgovački sud u Zagrebu

OIB: 83623900850
PDV id: HR83623900850

Temeljni kapital: 20 000,00 kn uplaćen u cijelosti

Upisano u registar: Trgovački Sud u Zagrebu MBS: 080615578, temeljni kapital 20.000,00kn uplaćen u cijelosti      

Osobe ovlaštene za zastupanje:  Sandra Šepetanc, direktor, zastupa samostalno i pojedinačno, Prokurist: Siniša Čenčić

Služba za korisnike:
E-mail: info@singuli.hr 
Tel: 072 700 707*

*cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.

Radno vrijeme službe za korisnike ovisi o radnom vremenu naših poslovnica na našim lokacijama što možete provjeriti na našoj Internet stranici singuli.hr pod odjeljkom „kontakti“

Pregled naših poslovnica i njihovi kontakti kao i radno vrijeme nalazi se pod odjeljkom Kontakti.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Adresa i mjesto rada: Primorska 3, 10 000 Zagreb 
Službeni e-mail: singuli@singuli.hr