Podaci Singuli d.o.o.

Singuli d.o.o.
Primorska 3
10 000 Zagreb
Hrvatska


Poslovni racun:

ZABA: HR9823600001102151988

MB: 02247593
MBS: 080615578
OIB: 83623900850

PDV id: HR83623900850

e-mail: singuli@singuli.hr

Tel: +385 (0) 1 66 01 777

Singuli d.o.o. za trgovinu i usluge

Upisano u registar : Trgovački Sud u Zagrebu MBS : 080615578, temeljni kapital 20.000,00kn  uplaćen u cijelosti      

Direktor društva Siniša Čenčić , Prokurist Sandra Šepetanc