Obavijesti servisiranja

  • Pripremite opremu koja je vezana s kvarom uređaja. Prilikom predaje uređaja na popravak, molimo priložite i njegov pribor koji je vezan sa kvarom kako bi skratili vrijeme popravka i odmah točnije dijagnosticirali kvar uređaja. View Post
  • Dokumentacija uređaja

    Molimo pripremite dokumentaciju Vašeg uređaja Uz uređaj na popravak potrebno je priložiti ovjereni jamstveni list i račun o kupnji kao dokaz da je proizvod u jamstvenom roku. U suprotnom, jamstveni popravak nije moguć već se priznaje kao vanjamstveni popravak. View Post
  • Preuzimanje uređaja sa popravka Svoj uređaj ste dužni preuzeti unutar 60 dana od dana predaje na popravak. Ukolik uređaj ne podignete unutar 60 dana, uređaj se zbrinjava kao elektronički otpad sukladno uvjetima servisa koje ste potpisali na radnom nalogu prilikom predaje uređaja.  Ukoliko je popr... View Post