PRIJAVA KVARA UREĐAJA

Polja sa oznakom* su obavezna za ispunjenje Vašeg zahtjeva. Također, Vaš zahtjev će biti prosljeđen ukoliko nam date Vašu privolu, u suprotnom nismo u mogućnosti koristiti Vaše podatke, a samim time niti ispuniti Vaš zahtjev. Hvala na razumijevanju.

U garanciji ( kod predaje uređaja molimo prilozite popunjeno jamstvo i račun o kupnji)
Van garancije
Trebam prikup uređaja
Ne trebam prikup uređaja
Dajem privolu, pročitao sam privolu

Upute za predaju uređaja na popravak u:
- jamstvu: obavezno nam uz uređaj dostavite: Jamstveni list, račun o kupnji, isprintanu prijavu kvara.
- vanjamstvu: dostavite nam uz uređaj isprintanu prijavu kvara

Molimo, pročitajte privolu prije slanja podataka.