PRIJAVA KVARA UREĐAJA

Polja sa oznakom* su obavezna za ispunjenje Vašeg zahtjeva. Također, Vaš zahtjev će biti prosljeđen ukoliko nam date Vašu privolu, u suprotnom nismo u mogućnosti koristiti Vaše podatke, a samim time niti ispuniti Vaš zahtjev. Hvala na razumijevanju.

Hvala na prijavi kvara Vašeg uređaja. Vaš zahtjev odradit ćemo u najkraćem mogućem roku.

U garanciji ( kod predaje uređaja molimo prilozite popunjeno jamstvo i račun o kupnji)
Van garancije
Trebam prikup uređaja (u vangaranciji trošak prijevoza do 2kg iznosi 40,00 kn, a iznad 2kg iznosi 50,00 kn)
Ne trebam prikup uređaja
Dajem privolu, pročitao sam privolu